• PTA Cake Sale – Years 2 & 4

  1st Mar 2019

 • Book Fair, 5th -11th

  5th Mar 2019

 • World Book Day

  7th Mar 2019

 • 3R Class Assembly

  8th Mar 2019

 • Science Week, 11th – 15th

  11th Mar 2019

 • KS2 Mass, 8.45am

  13th Mar 2019

 • Comic Relief

  15th Mar 2019

 • Year 4 Residential (18th – 20th)

  18th Mar 2019

 • 1P Class Assembly

  22nd Mar 2019

 • Shakespeare Week (25th-29th)

  25th Mar 2019